Erwin Sówka – ur. w 1936 r. w Giszowcu, mieszka i pracuje w Katowicach. Malarz, od połowy lat 50. XX w. związany z kołem malarzy amatorów przy Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, powszechnie znanym jako Grupa Janowska.

Prace:

Świątynia natury, 1996
Śnieżny klejnot, 1998
Taniec Rasa, 1996
Prezenty, 2009
Tancerka Madanaka, 2007
Awatar, 2012
olej na płótnie i na płycie
dzięki uprzejmości artysty i Irmy Sówki

Duchowość i mistycyzm od początku leżały w polu zainteresowań Erwina Sówki za sprawą przynależności do Grupy Janowskiej, znanej dziś głównie jako grupa malarzy-górników, a wywodzącej się z działającej od lat 30. janowskiej gminy okultystycznej, której założycielem był zainteresowany teozofią lider grupy, Teofil Ociepka. Niewątpliwie wpływ na wzmocnienie tych zainteresowań miały kontakty, jakie Sówka utrzymywał ze środowiskiem katowickiego undergroundu i grupy Oneiron (m.in. Andrzejem Urbanowiczem i Henrykiem Wańkiem). Jej członkowie badali i włączali do swojej sztuki motywy związane ze religiami Wschodu. Sam Sówka fascynował się hinduizmem i jego żywą, rozbuchaną ikonografią. Na wystawie prezentowana jest grupa prac przedstawiająca różne wcielenia Kryszny oraz elementy kosmiczne, przywodzące na myśl estetykę newage’ową.

navi_black