Ryszard Kisiel – ur. w 1948 r. Działacz na rzecz równouprawnienia osób LGBT, performer. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Twórca podziemnego zina, a później legalnie wydawanego magazynu „Filo”. Impulsem do rozpoczęcia działalności przez Kisiela była akcja Hiacynt, zapoczątkowana w 1985 r. rozkazem gen. Czesława Kiszczaka masowa operacja Milicji Obywatelskiej, polegająca na zbieraniu materiałów o polskich homoseksualistach i ich środowisku. Działalności Ryszarda Kisiela poświęcony jest film „Kisieland” Karola Radziszewskiego.

Prace:

Cykle fotograficzne Indianka-Szamanka, Badziewianka, Fakir, Le Cabaret Travesti, 1987
Czołówka, 1987
projekcje slajdów
dzięki uprzejmości Queer Archives Institute

Przebierane, reżyserowane sesje zdjęciowe, które Kisiel realizował w swoim mieszkaniu z udziałem przyjaciół, odczytywać można na kilku poziomach – subwersywnego, queerowego performansu dokamerowego, jak i towarzyskiej zabawy wbrew opresji i nudzie schyłkowego PRL-u. Ich forma przechodzi płynnie od klasycyzującego wręcz zachwytu nad pięknem męskiego ciała do ironicznego, kabaretowego kampu. Druga projekcja obejmuje cykl zdjęć składających się na czołówkę fikcyjnego filmu. Rolę plansz grają tu zbliżenia różnych części ciała, napisy zaś są wyklejane z tanich foliowych literek. Efekt formalny jest zaskakująco wyrafinowany i przywodzi na myśl prace polskiej neoawangardy. To przy okazji pracy nad tą serią powstała ikoniczna plansza, na której znalazło się hasło „Chcemy porno a nie ORMO, wiwat homo precz ZOMO”, będąca wyrazem sprzeciwu wobec milicyjnej akcji Hiacynt.

navi_black