Tytuł sekcji, zaczerpnięty z pracy Damiana Czeladki, nawiązuje do nagłówków z tabloidów, które kilka razy fałszywie anonsowały śmierć znanej piosenkarki, by później, gdy stała się faktem, miesiącami spekulować o domniemanych okolicznościach. Krytyka mass mediów i manipulacji informacją, w którą od początku zaangażowani byli ludzie kontrkultury, zyskuje nową ostrość i aktualność w epoce postprawdy i chaosu czy wręcz informacyjnej wojny. Z drugiej strony częstą strategią pozostaje zawłaszczanie obrazów popkultury. W sekcji pokazane są nawiązujące do propagandowego Dziennika Telewizyjnego rysunki Anny Laskowskiej, czerpiące z kolorowej prasy obiekty Mikołaja Ławniczaka, instalacje świetlne Macieja Olszewskiego, ironiczne obrazy Karola Su/Ki, amatorski film Zdzisława Zinczuka oraz rave’owe klipy Marcelo Zammenhoffa.

navi