Ten fragment wystawy poświęcony jest poszukiwaniom w sferze duchowości. Zainteresowanie religiami Wschodu i nowymi ruchami religijnymi było jednym z impulsów powstania ruchu hipisowskiego, który od lat siedemdziesiątych był obecny także w Polsce. Charakterystycznym zjawiskiem, które pojawiło się w tamtym okresie, było alternatywne osadnictwo – przenoszenie się niepokornych artystów i outsiderów z miasta na wieś. Jednym z późniejszych osadników jest Kazimierz Malinowski, poeta i malarz, w czasach transformacji jeden z liderów lubelskich anarchistów, obecnie mieszkaniec wsi Samoklęski i praktykujący w samotności buddysta. To z jego obrazu-manifestu pochodzi tytuł sekcji, w której znajdują się także prace Erwina Sówki, Karola Su/Ki i Damiana Czeladki. Obok nawiązań i motywów religijnych – hinduistycznych, buddyjskich czy chrześcijańskich – w ich sztuce wyraźne są też fascynacje psychodelią i spirytualizmem.

navi